BOOKS

The Jacket Trick - A novel

For more content and ordering information go to www.thejackettrick.com

Hugs Melgren always wanted to be a writer but like so many others he finds himself stuck in an unfulfilling office job. His career is going well, there are plans for a house and a baby, all promising a safe and comfortable life. But is it the one he really wants? Time flies by, the dream of becoming a writer keeps haunting him, but he finds himself just getting older and further away from it every day. One day he snaps and decides to risk everything, his job, his relationship, even his sanity, to fulfill his dream. The Jacket Trick is a book about never giving up on your dreams... about being a frustrated artist forced to live in the real world, about mid-life crisis, about cheating your way through an office job... and, oh yes, about sex...


Support independent publishing: Buy this book on Lulu.
AMAZON KINDLE EDITION (US)
AMAZON KINDLE EDITION (UK)

 

 

 

 


Articles (mostly in Swedish)

Libertarian Ethics and it's justification - en liten introduktionstext till nyliberal teori.

Plats för nyliberaler - debattartikel på Sydsvenskans opinionsider om nyliberalismens möjlighet att återuppstå i det opinionsmässiga vakuum som uppstått till höger om de Nya Moderaterna. En replik skrevs av Jonas Pettersson, statsvetare på Captus.

Nyliberalismen kan återuppstå
- Den ursprungliga och längre versionen av "Plats för nyliberaler" som publicerades i Sydsvenskan. I denna klargörs vissa poänger tydligare än i den nerbantade versionen.

Ayn Rand - Frihet eller elitistisk dogm? (sidorna 32-34) - Ökänd artikel i Svensk Linje om Ayn Rands lära. Objektivismen låter som produkt av vetenskap och upplysningens ideal, men har den inte i själva verket många av de egenskaper man förknippar med romanticism och dogm? Rands kult synas.

Förlorad i mitten - Socialdemokraternas sjumilakliv åt höger under de senaste trettio åren är mer betydelsefullt än Moderaternas pyttesteg åt vänster de senaste tre. Det fruktade systemskiftet har redan inträffat och Socialdemokraterna har själv genomfört det. Artikeln publicerades i kortare form i Tidningen Kulturen.

Entreprenörsamhället och den nya rätt visan. En artikel för Tidningen Kulturen. Alla vill ha entreprenörsamhället men inget vill betala dess pris.

Sim sala bim och 100 000 jobb? - En debattartikel publicerad i Tidningen kulturen som tar en tiit den politiska idén att man kan stimulera fram jobb och tillväxt med hjälp av olika statliga interventioner på marknaden.

Klimatskeptiker eller klimatförnekare - Vem är du? - artikel i Tidningen Kulturen

Spontaneous Order and Cooperation - en översikt av olika verk på temat spontan ordning. Kräver Acrobat Reader.

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back